Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Badania akademickie i przemysł

Naukowcy mogą się bardzo dobrze przysłużyć przemysłowi i przykładów potwierdzających to założenie mamy bardzo wiele. Tak naprawdę żadna gałąź gospodarki związana z wytwórczością, wydobyciem surowców naturalnych czy czymkolwiek innym na dłuższą metę nie jest w stanie obejść się bez merytorycznego wsparcia ludzi nauki.

Możliwości w tej materii są wielkie, bo potencjał nauki póki co nie zna granic – przesuwają się one z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym odkryciem. Dlatego tak istotna jest współpraca przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi.

Obecnie mogą ją nawiązywać zarówno podmioty państwowe, jak i prywatne – zniknęły dawne bariery, o których już wspominaliśmy w jednym z wcześniejszych tekstów. Pogłębiona analiza zagadnień związanych z przemysłem, przełożenie ich na język nauki i szukanie rozwiązań, które mają wszystko uprościć i usprawnić – oto cele, które warto sobie stawiać.

Jak w praktyce może się to odbić na przemyśle i całej gospodarce przekonujemy się codziennie, choć nie zawsze świadomie.

Michor taśmociąg producent