Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Co to jest planowanie przestrzenne?

Ile razy, kiedy widzisz nowy budynek użyteczności publicznej lub powstający park, zastanawiasz się, kto za to odpowiada? Mogłoby się wydawać, że podejmowanie takich decyzji jest proste i dotyczy wyłącznie konkretnego obszaru. Tymczasem planowanie przestrzenne jest jednym z najistotniejszych elementów bardzo złożonej polityki przestrzennej.

Tworzenie planów zagospodarowania danego terenu przebiega na kilku różnych poziomach. Przy projektowaniu trzeba brać pod uwagę dobro jednostek różnej wielkości: zarówno miast oraz gmin, jak i całego regionu czy nawet kraju.

W dzisiejszych czasach powstają również plany zagospodarowania obszarów większych niż kraj. W ten sposób można w spójny sposób ustalić, jak będą wyglądały wybrane regiony europejskie czy nadmorskie miejscowości.

Nadrzędnym celem planowania przestrzennego jest realizowanie zamierzonych pomysłów, przy jednoczesnym wprowadzaniu swoistego ładu i porządku na danym obszarze. Bardzo ważna w gospodarowaniu wybranym terytorium jest właśnie spójność.

Unikamy więc stawiania nowoczesnych budynków w historycznej okolicy czy szklanych centrów handlowych w otoczeniu starych kamienic.

https://hidroma.pl/produkty/silniki-elektryczne/ generalne wykonastwo hal