Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Metoda odkrywkowa a metoda głębinowa

Wydobywanie węgla kamiennego za pomocą metody odkrywkowej jest tanie, ale niestety bardzo negatywne dla środowiska. Kopalnie odkrywkowe mogą wydobywać węgiel zlokalizowany stosunkowo płytko. Zdarzają się co prawda zakłady, choćby w USA, które wydobywają węgiel z głębokości nawet 300 metrów, tyle, że sięgnęły tak głęboko po wyczerpaniu płytszych złóż.

Jeśli chodzi o metodę głębinową to pochodzi z niej około połowa światowej produkcji węgla. Zakłady tego typu dominują w Europie, Azji a także w Afryce. Zaletą tych zakładów jest to, że mogą wydobywać surowiec nawet w silnie zurbanizowanych regionach.

Nie potrzebują bowiem zbyt wiele miejsca na powierzchni. Wydobycie w rejonach miejskich powoduje rozliczne problemy, wśród nich najpoważniejszym są tak zwane szkody górnicze. Między innymi konieczność zabezpieczania miast przed skutkami wydobycia powoduje stosowanie kosztowniejszych metod wydobywczych, co podraża produkcję.

Czasem kopalnia zmuszona jest pozostawić część złoża na tak zwany filar ochronny, by nie zniszczyć budynków na powierzchni. Kopalnie głębinowe umożliwiają sięgnięcie do złóż leżących nawet ponad kilometr pod powierzchnią.

kurki do gazu www.krakowrazem.pl