Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Co to jest urbanistyka?

www.kstit2014.pl

Ciągły rozwój miast sprawia, że powstają również coraz to nowe dziedziny kształcenia. Jego owocem jest właśnie urbanistyka, czyli nauka o planowaniu osiedli i miast, a także ich historii rozwoju i powstawaniu.

Jej nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „urbs”, którego używano do określania miasta Rzym. Urbanista zajmuje się dogłębnym analizowaniem struktur miejskich.

Dopiero na podstawie tak opracowanych dokumentów może zająć się opracowywaniem koncepcji planistycznych. Jego głównym celem jest zagospodarowanie przestrzeni w taki sposób, żeby maksymalnie zmniejszyć możliwość zaistnienia konfliktu pomiędzy użytkownikami poszczególnych budynków.

Musi więc brać pod uwagę nie tylko wygodę korzystania z powstających budowli, ale także czynniki socjologiczne, czy nawet psychologiczne. Warto wiedzieć, że urbanistyka jest kolejną dziedziną, w której za bardzo istotny element uważa się ochronę środowiska.

Dotyczy to nie tylko segmentu przyrodniczego, ale w równym stopniu także kulturowego. Ponadto na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku coraz większą popularnością zaczęła cieszyć się tak zwana urbanistyka bezpieczeństwa.

https://mostel.pl/