Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Kontrast razi

Nadrzędnym celem wszystkich organów odpowiadających powinno być utrzymywanie charakteru właściwego dla danego regionu. W Zachodniej Europie prawo budowlane jest bardzo precyzyjne, a władze samorządowe kompetentne i właściwie przeszkolone.

Niestety, w Polsce nie zawsze da się łatwo ocenić wartości, którymi kierują się osoby odpowiedzialne za gospodarowanie przestrzenią. W wielu ważnych miastach naszego kraju pojawia się coraz to więcej budynków, które w żaden sposób nie są spójne z otoczeniem.

Świadczy to właśnie o tym, że polskie władze nie kierują się estetyką, ale innymi, nie zawsze zrozumiałymi kwestiami. Co więcej, staramy się nie nazywać chaosu po imieniu, więc stylistyczny misz-masz nie do końca trafnie określamy mianem nowoczesności.

Wydaje nam się, że estetyka w projektowaniu przestrzeni powinna ustępować miejsca funkcjonalności. Tymczasem to właśnie wizerunek miast i wsi pozwala na określenie poziomu kultury mieszkańców danego regionu.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że im więcej pojawia się niepasujących budynków, tym bardziej stajemy się obojętni na brzydotę. Właśnie przez to tracimy szacunek dla cennych zabytków i pomników kultury.

https://multichem.pl