Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Zachodni styl życia kontra „prymitywny”

www.zlot2010krakow.pl

Współczesny, Zachodni styl życia zakłada mieszkanie w jak najwygodniejszych domach, czy mieszkaniach o określonych standardach. Jednak model ten nie jest standardem panującym na całym świecie.

Istnieje szereg miejsc, gdzie nie buduje się tego rodzaju domów, a powstające siedziby daleko odbiegają od przyjętych u nas norm i standardów. Częstokroć mogą stanowić one bardzo zaskakujące konstrukcje, które wydają się nam dziwacznymi i niewygodnymi.

To, co uważane jest przez nas za normę, normą nie jest wśród nazywanych przez naszą cywilizację tzw. kultur pierwotnych, często uznawanymi przez współczesnych mieszkańców Zachodu za prymitywne.

To właśnie wśród nich znajdziemy największe odstępstwa od przyjętego w Europie, czy USA standardu. Skąd wynikają owe różnice i rozbieżności? Przede wszystkim jest to efekt olbrzymich różnic kulturowych pomiędzy nami.

Co za tym idzie, to jednocześnie także różnice cywilizacyjne, techniczne, technologiczne, a także wynikające z odmiennych tradycji, lokalizacji, czy kultury. Nie oznacza to jednak, iż wyłącznie zachodni styl życia jest tym właściwym.