Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Powstawanie technopolis

Najlepsze na rynku rozcieńczalniki do farb od producenta rozcieńczalników.

Istnienie technopolis wiąże się bezpośrednio z trzecią rewolucją przemysłową i zmianami, jakie zachodzą obecnie w przemyśle. Technopolis to miasta, okręgi przemysłowe, w których koncentrują się parki narodowe i parki technologiczne.

Trzecia rewolucja trwa do dzisiaj, dlatego technologie, które mają w niej obecnie największe znaczenie to technologie high-tech. Do tej gałęzi przemysłu zalicza się m.

in. elektronikę, lotnictwo czy przemysł farmaceutyczny.

Z tymi dziedzinami wiążę się bezpośrednio powstawanie technopolis. Czynniki, które w głównej mierze decydują o tym, czy w danym regionie będzie możliwość wytworzenia się technopolis to m.

in, infrastruktura, wysoko wykwalifikowana kadra, czy obecność placówek naukowo-badawczych. Obecnie najwięcej technopolis występuje w Stanach Zjednoczonych, jednak również Europa dobrze sobie radzi pod tym względem.

Są też takie regiony, jak np. Ameryka Południowa, w której technopolis praktycznie nie występują.

Powstanie technopolis znacznie usprawniło działanie wszystkich gałęzi przemysłu. Ponieważ trzecia rewolucja przemysłowa nadal trwa, to zmiany, jakie za sobą wnosi mają także znaczenie w procesie kształtowania się kolejnych technopolis.

Lamix naturalne okleiny meblowe