Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Henryk Bronisław Buszko

Henryk Bronisław Buszko urodził się w 1924 roku we Lwowie. Po śmierci ojca w 1931 roku przeniósł się do Hrubieszowa, by następnie w roku 1936 osiąść w Nowym Targu. Swoją karierę architekta rozpoczął od studiów na tym kierunku, które odbył na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Po uzyskaniu dyplomu w 1949 roku rozpoczął pracę zawodową w Miastoprojekt Katowice. Pracownię współtworzył razem z Aleksandrem Frantą i Jerzym Gottfriedem. To przy ich współpracy powstały jego największe dzieła.

Oprócz działalności projektowej angażował się także w działalność dydaktyczną i stowarzyszeniową. Od roku 1970 do 1978 wykładał na Politechnice Śląskiej. Był też prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Dzięki niemu powstała Honorowa Nagroda SARP, Dom Architekta w Tycznie oraz pawilon wystawowy przy Pałacu Zamoyskich. Do głównych dzieł architekta zaliczyć można Teatr Ziemi Rybnickiej w Rybniku, osiedle imienia Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach oraz katedrę Matki Bożej Królowej Apostołów w Częstochowie.

tloczenie.faktymity.com.pl