Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Ubezpieczenia uzupełniające –integralna całość polisy na życie

Współcześnie na rynku mamy możliwość wykorzystania jeszcze oferty uzupełniającej podstawowe ubezpieczenia, którą stanowią polisy wypadkowe oraz chorobowe. Dotyczą one zawsze polisy na życie, ale charakteryzują się odrębnymi punktami umowy.

Niemniej jednak w każdej sytuacji są kwestią bardzo indywidualną uzależnioną od naszego wieku, charakteru wykonywanej pracy, częstotliwości wyjazdów wakacyjnych oraz służbowych. Również należy wziąć pod uwagę fakt, czy posiadamy rodzinę, a w szczególności nieletnie dzieci, które dobrze by było odpowiednio zabezpieczyć finansowo.

Z tego względu w każdej umowie znajduje się z kilkanaście podpunktów, w których wyszczególnione są wszystkie zasadnicze elementy. Wybór uzupełniających opcji jest bardzo korzystny ze względu na możliwość otrzymania dodatkowych świadczeń na skutek choroby, długotrwałego uszczerbku zdrowia, pobytu w szpitalu, ale także wypadku podczas, którego odnieśliśmy poważniejsze obrażenia.

www.bisnode.pl/firma/?id=2318325&nazwa=NANU_NANA_POLSKA_SPÓŁKA_HANDLOWA_SP_Z_O_O https://adwokatdomanska.pl/