Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Teoria informacji

www.hutartzine.com

Teoria informacji jest jedną z najstarszych gałęzi informatyki. Powstała w roku 1948, kiedy to matematyk Claude Shannon opublikował Bell System Technical Journal. To dzieło jest obecnie uznawane za podstawę wszelkich teorii w tej dziedzinie.

Teoria informacji, jak to z nazwy wynika, przede wszystkim zajmuje się informacją. Bada także jej transmisję, koduje oraz przesyła ją pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Kodowanie odgrywa kluczową rolę w teorii informacji, gdyż gwarantuje to, że informacja przez cały czas będzie przesyłana w całości i w trakcie rozsyłania nie zostanie zmieniona czy też zniszczona.

Jednym z najpopularniejszych kodów wykorzystywanych w teorii informacji jest alfabet Morse’a. Jest to także jeden z najprostszych kodów, jakie obecnie istnieją. Wszystkie późniejsze, które powstały już przy udziale informatyki, są znacznie bardziej rozbudowane i złożone.

Wykorzystanie teorii informacji w informatyce znacznie ułatwia proces komunikowania, zwłaszcza na dużych odległościach.

przydomowe oczyszczalnie ścieków brzed dolny stanowisko zrobotyzowane do spawania