Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Stanisław Noakowski

www.cowsolankach.eu

Stanisław Noakowski urodził się w Nieszawie w 1867 roku. Swoją edukację artystyczną zaczynał pod okiem Ludwika Boucharda, który uczył go rysunku i malarstwa. Następnie podjął studia z dziedziny architektury na Imperatorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu.

Studia ukończył w 1895 roku, by następnie w roku 1896 odbyć podróż stypendialną do Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Francji oraz Anglii. Swoje podróże zakończył w 1898 roku i wrócił do Petersburga. Po osiedleniu na terenie Rosji zajął się głównie działalnością edukacyjną.

W 1906 roku został profesorem Moskiewskiej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Architektury. Następnie w 1915 został członkiem Imperatorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, a w 1918 został członkiem Moskiewskiego Kolegium Plastycznego. W 1919 zdobył ukochaną profesurę na Politechnice Warszawskiej.

Do jego najsłynniejszych prac należy projekt kaplicy mieszczącej urnę z sercem Tadeusza Kościuszki w Rapperswilu, projekty nagrobków biskupów kujawskich w Katedrze Włocławskiej oraz projekt rekonstrukcji sali w Belwederze.

http://ewpa-sklep.pl/category/osprzet-wiertnica https://rubbpolska.pl/przemysl/