Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Lokomobila

www.andreasvinciguerra.com

Lokomobila była maszyną, która konstrukcją przypominała mały parowóz. Początkowo lokomobila zawierała kocioł parowy, maszynę parową i urządzenie transmisyjne. Maszyna ta jednak nie posiadała własnego napędu. Wraz z upływem czasu była udoskonalana i dodawano do niej kolejne elementy. Budowano np. lokomobile przewoźne (na kołach) jak i nieruchome, ustawiane na stałych fundamentach. Lokomobila była głównie stosowana na przełomie wieku XIX i XX. Pierwszą lokomobilę, która znalazła praktyczne zastosowanie zbudowano w 1805 roku.

Wykorzystywały ją głównie małe zakłady i fabryki. Później lokomobila została zastąpiona silnikiem spalinowym i elektrycznym. Po licznych udoskonaleniach maszynę tę zaczęto wykorzystywać do ogrzewania wody, a później stawały się nawet małymi, lokalnymi elektrowniami. Ostatnie lokomobile były produkowane seryjnie w latach 60. XX wieku, jednak do dzisiaj są produkowane nowe, niewielkie maszyny tego typu. Eksponaty lokomobili można nadal oglądać w wielu polskich miastach, m.in. w Poznaniu czy Ciechocinku.

produkcja filmów reklamowych warszawa https://www.ditex.com.pl/produkty/rampy