Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Inne podejście do zasobów naturalnych

taśma karbowana

Znaczenie i możliwości wykorzystywania zasobów naturalnych były znane ludziom od tysiącleci. Jednak to dopiero w trakcie rewolucji przemysłowej zmieniło się do nich podejście, a uprzemysłowiony świat zaczął je inaczej postrzegać. Coraz to większe fabryki wyposażały się w maszyny, które działały już tylko dzięki energii pozyskanej np.

ze spalania węgla czy gazu. Wraz z rozwojem i powstawaniem kolejnych gałęzi przemysłu wzrastało nie tylko zapotrzebowanie na siłę roboczą, ale także na energię. Ponieważ coraz popularniejsze np.

maszyny parowe nie były w stanie zaspokoić wciąż zwiększającego się zapotrzebowania energetycznego, to źródeł energii poszukiwano gdzie indziej. Tak oto zaczęto w tej kwestii wykorzystywać drewno, węgiel, gaz czy ropę. Mając zasoby w postaci np.

węgla czy ropy naftowej łatwiej było o efektywną pracę maszyn. Surowce te dzięki udoskonalaniu przemysłu wydobywczego były znacznie łatwiej dostępne, a co za tym idzie dzięki temu konstruowano coraz bardziej wydajne urządzenia, które by działać, potrzebowały tylko dostarczenia im surowców.

deski do krojenia https://exeller.be/