Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Industrializacja na drodze rozwoju przemysłowego

https://apos.com.pl/

Industrializacja wiąże się ściśle z przemysłem. Dzięki jego rozwojowi zanikać zaczęły tradycyjne społeczeństwa, które opierały się na rolnictwie i produkcji manufakturowej, a powstawały społeczeństwa czysto przemysłowe, opierające się na mechanizacji produkcji oraz na szybkim rozwoju sektora przemysłu. Industrializacja, zwana inaczej uprzemysłowieniem, jest kluczowym etapem na drodze rozwoju przemysłu jak i całej historii ludzkości.

Te kilkanaście lat, podczas których dokonywał się proces industrializacji, zmieniły kształt i charakter ówczesnych społeczeństw o 180 stopni. Zmieniły się przede wszystkim metody produkcji i narzędzia w tym wykorzystywane. Wykształciła się nowa klasa, tzw.

klasa robotnicza, powstawały pierwsze przedsiębiorstwa i zajęto się m.in. standaryzacją prawa pracy.

Proces industrializacji pociągnął także za sobą urbanizację. Tworzyły się wielkie miasta i ośrodki przemysłowe, a praca w fabrykach była podstawowym źródłem utrzymania dla większości społeczeństwa.

zbiorstal.pl https://www.dekarbud.pl/PL-H82/uslugi-wysiegnikiem-koszowym-w-skorzewie.html