Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Historia pabianickiego przemysłu

Pabianice to blisko siedemdziesięciotysięczne miasto w województwie łódzkim, które wchodzi w skład aglomeracji łódzkiej. Jest to wiekowa polska miejscowość, która przez długie dziesięciolecia kojarzona była z przemysłem szwalniczym.

W okresie zaborów Pabianice zostały włączone do Królestwa Polskiego wchodzącego w skład Imperium Rosyjskiego. Wówczas to nowe władze postanowiły w tej okolicy usytuować zakłady włókiennicze i sukiennicze.

Rozwojowi tego sektora sprzyjało środowisko naturalne. Wprowadzono wówczas specjalne udogodnienia dla nowych osadników, którzy mieli stanowić siłę roboczą rozbudowanych niedawno zakładów.

Dzięki temu Pabianice zaczęły się powiększać i dynamicznie rozwijać. Przed I wojną światową miasto stało się jednym z największych okręgów przemysłowych w całym Królestwie Polskim.

XX wieku przyniósł jednak miejscowości kolejne kryzysy, które z biegiem lat przyczyniły się do niemal całkowitego upadku tutejszych zakładów przemysłowych. Lata świetności bezpowrotnie przeminęły, a miasto zubożało.

rozcieńczalnik alkidowy