Cech.ilawa

Portal informacji praktycznej

Cynk, jak go otrzymujemy i po co?

www.polkowskijan.pl

Cynk występuje w skorupie ziemskiej w ilości 75 mm, w postaci minerałów – głownie są to blenda cynkowa i smitsonit.

W Polsce największymi producentami rud cynku są kopalnie w Olkuszu i Libiążu.

W produktach żywnościowych duże ilości związków cynku znajdują się w ostrygach, chudym mięsie, drobiu i rybach.

Dostarczają go również kasze i chleb pełnoziarnisty.

Cynk na skalę przemysłową otrzymuje się metodą pirometalurgiczną bądź hydrometalurgiczną.

Proces pirometalurgiczny polega zazwyczaj na prażeniu spiekającym koncentratów zawierających siarczek cynku, a następnie redukcji otrzymanego w wyniku prażenia tlenku cynku w piecach szybowych specjalnej konstrukcji, wyposażonych w kondensator do szybkiego skraplających par cynku.

Dawniej proces ten prowadzono najczęściej w tak zwanych muflach poziomych.

W procesie hydrometalurgicznym koncentrat poddaje się ługowaniu roztworem kwasu siarkowego, otrzymany roztwór siarczanu cynku oczyszcza się i wydziela z niego metaliczny cynk drogą elektrolizy.

Następnie okresowo zdziera się cynk z katod, przetapia i odlewa w tak zwane gąski.

produkcja odkuwek https://www.malkowski.pl/